18+ vragen

Wat is Polyamorie?

Polyamorie is een relatievorm waarbij mensen open staan voor meerdere romantische en/of seksuele relaties tegelijkertijd, met de volledige instemming en medeweten van alle betrokken partijen. Polyamorie gaat dus niet over ontrouw of overspel, maar juist over openheid en eerlijkheid in relaties.

Polyamorie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de betrokken personen en de regels die ze hebben afgesproken. Sommige polyamoureuze relaties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een hoofdrelatie met meerdere secundaire relaties, terwijl anderen een gelijke verdeling van aandacht en liefde tussen alle partners nastreven. Het kan ook voorkomen dat sommige partners enkel seksuele relaties hebben, terwijl andere partners een meer emotionele connectie hebben.

Polyamorie vraagt vaak veel openheid, communicatie en vertrouwen tussen de betrokken partners, omdat het kan leiden tot complexe en uitdagende situaties en gevoelens. Het is dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat wel en niet acceptabel is in de relatie en om regelmatig te checken of alle betrokken partijen zich nog comfortabel en veilig voelen in de situatie.