18+ vragen

Wat is Queer?

Queer is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar seksuele en/of genderidentiteiten die buiten de traditionele normen vallen. Het kan ook een politieke en sociale beweging zijn die zich inzet voor de acceptatie en gelijke rechten van LHBTI+ personen.

Oorspronkelijk werd de term ‘queer’ gebruikt als scheldwoord om personen met een niet-heteroseksuele oriëntatie te beschimpen. Later hebben LHBTI+ personen de term heroverd en omarmd als een positieve term om de diversiteit van seksuele en genderidentiteiten te benadrukken en zich te onttrekken aan de beperkingen van de traditionele labels.

Hoewel de term ‘queer’ voor sommige mensen een positieve en inclusieve betekenis heeft, kan het voor anderen een gevoelige term zijn vanwege de negatieve connotaties die eraan verbonden zijn. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat het gebruik van de term ‘queer’ altijd afhankelijk is van de context en de persoonlijke voorkeuren van de mensen die de term gebruiken.