transgender

Transgender is een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die zich niet identificeren met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen op basis van hun biologische geslachtskenmerken. Met andere woorden, iemand die bij de geboorte als man is geclassificeerd, maar zich als vrouw identificeert, wordt beschouwd als transgender. Hetzelfde geldt voor iemand die bij de geboorte als vrouw is geclassificeerd, maar zich als man identificeert.

Transgender is een bredere term dan transseksueel, die vaak wordt gebruikt om mensen te beschrijven die medische behandeling hebben ondergaan om hun geslachtskenmerken te veranderen en hun genderidentiteit te bevestigen. Transgender mensen kunnen ervoor kiezen om medische behandeling te ondergaan om hun genderidentiteit te bevestigen, maar dit is niet altijd het geval.

Het is belangrijk om te onthouden dat transgender een natuurlijk voorkomend fenomeen is en dat genderidentiteit niet hetzelfde is als biologisch geslacht. Transgender mensen hebben dezelfde rechten en respect verdienen als iedereen, inclusief het recht om te leven in overeenstemming met hun genderidentiteit en om niet gediscrimineerd te worden op basis van hun genderidentiteit.