intersekse

Intersekse is een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die geboren zijn met biologische geslachtskenmerken (zoals chromosomen, geslachtsorganen en/of hormonen) die niet overeenkomen met de typische mannelijke of vrouwelijke normen. Intersekse mensen hebben dus variaties in hun geslachtskenmerken die buiten de binair mannelijke of vrouwelijke categorieën vallen.

Het is belangrijk om te weten dat intersekse een biologisch kenmerk is en niets zegt over iemands genderidentiteit of seksuele voorkeur. Intersekse mensen kunnen zich identificeren als man, vrouw, transgender, non-binair of een andere genderidentiteit. Intersekse is een natuurlijk voorkomend fenomeen en wordt geschat op ongeveer 1,7% van de bevolking.

Helaas hebben intersekse mensen vaak te maken met discriminatie en stigma, en worden ze vaak gedwongen om onnodige medische ingrepen te ondergaan om hen te “normaliseren”. Er zijn inspanningen gaande om de rechten van intersekse mensen te erkennen en te beschermen, inclusief het stoppen van medisch niet-noodzakelijke ingrepen op intersekse kinderen zonder hun toestemming en het bevorderen van positieve voorlichting en inclusiviteit voor intersekse mensen.