cisgender

Cisgender is een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die zich identificeren met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen op basis van hun biologische geslachtskenmerken. Met andere woorden, iemand die zich als man identificeert en bij de geboorte als man is geclassificeerd, wordt beschouwd als cisgender. Hetzelfde geldt voor iemand die bij de geboorte als vrouw is geclassificeerd en zich als vrouw identificeert.

Het begrip cisgender wordt vaak gebruikt in contrast met transgender, dat verwijst naar mensen die zich niet identificeren met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Cisgender mensen hebben dus het gevoel dat hun genderidentiteit overeenkomt met hun biologische geslachtskenmerken, terwijl transgender mensen dat niet hebben. Het is belangrijk om op te merken dat cisgender niet de “norm” is, maar slechts een van de vele mogelijke genderidentiteiten.